blockish
blockish
P I E T Á PDF Nyomtatás E-mail

Mintha kizuhan az ember a jelenből. Térből, időből egyaránt. Visszahull a múltba. Meddig? A teremtésig, emberré válásig, nagy hadakozásig, egymás felfalásáig, feláldozásáig, palota, templom építéséig? Biblia előtti, utáni, mögötti időkig? Keresztre feszítésig? Ki tudja? Csak száll, száll fölfelé. Piheként évezredek szakadékai fölött, át a mindenség káprázatán. A végtelenség selymes látszatán a felismerésig, megszentülésig, fájdalomig, megtérésig? Már gondolat sincs. Mert test és lélek nélkül megszűnik az is. Parányi zsibbadtság csupán a lenyűgöződésben, változásban, érthetetlenségben.
Valami ilyesmit élt át, amikor belépett a Szent Péter Bazilika kapuján és eléje tárult a látvány. Nem tudta merre nézzen, fölfelé, lefelé, jobbra, balra-e? A lélegzete is elállt. Fülében a mikrofon. Hallotta az idegenvezető hangját, aki mondta, mondta a tudnivalókat. A világ legnagyobb keresztény templomát látják. Szent Péter sírja fölé épült a XVI. század elején, reneszánsz és barokk stílusban. Szent Péter a Genezáret-tavi halász volt, akkor még Simon, majd Jézushoz csatlakozott, s tőle kapta a Péter nevet. Néró uralkodása alatt keresztre feszítették, és sírja hamarosan búcsújáró hely lett. A bazilika belső hosszúsága 211 és fél méter, magassága 132 és fél. 800 oszlop, 45 oltár, 390 szobor, s a főkupolán kívül még nyolc kupola található benne. Negyvennégy oltárt helyeztek el a székesegyházban, a főoltárnál csak a pápa misézhet. Egy ideig ámulva nézte és hallgatta a látni- és hallanivalókat, aztán egy hirtelen mozdulattal kivette füléből a mikrofont, és izgatottan indult a bejárat jobb oldali mellékhajója felé. A tömeg óriási volt, haladni csak lassan lehetett. Turisták ezrei keresik fel naponta Rómának e nevezetességét.
- Most kell megtörténnie!- gondolta, s próbálta meggyorsítani lépteit, ami csak nehezen sikerült. – Megígérted Szűzanya… Én hiszek Benned, s most ezért utaztam ide Hozzád.
A jobb oldali mellékhajó első kápolnájában található Pietá előtt - mely Michelangelo alkotása - szintén sok volt a nézelődő. De ő addig helyezkedett, míg sikerült a Fájdalmas Anyához egészen közel jutnia. A szobor azt a jelenetet ábrázolja, amikor Mária a keresztről levett Jézust gyászolja, karjaiban tartva a halott testet. A fehér márványból faragott remekmű megindító, és szinte leírhatatlan érzésárnyalatok vibrálásának csodája. A Madonna arcának fájdalma, a halott Krisztus élettelenül lehanyatló tagjai az egész szobor csodálatos megmunkálása révén: szinte hús-vér alakokká válnak az örök pulzálású időben. Az anya jobb kezével emeli meg és öleli magához a halott testet, bal karja félig leengedve, tenyere kifelé fordítva a megmutatás, a tehetetlenség, a kérés mozdulatának árnyalódása.
- Óh, Madonna, ha én is ölemben tarthattam volna őt! Ha holtában is! Úgy tudtuk béke van. De hát mi az a béke? Katonáknak háborúk során elfolyt véréből fakadt virág. Égtájak felé nyíló szirmokkal emlékeztetve a múltra, feláldozott apák és fiúk kioltott életére. Árva családok rettegésére. Időpaták halálrúgásai! A nyeregben kapzsiság, gyűlölet, elvakult erő, politika, hatalom. Hiábavaló virágnyílás ez, az emberek mindig letépik őket. Talán a reményeiket is. NATO-misszió Afganisztánban. Harc ez a misszió, vérontás, csata, melynek valósága el sem jut igazán a közvéleményig. A tálibok pokolgépe végzett vele Banglan tartományban, útban Kunduz városa felé. Mit kaphattam hát vissza belőle? Mi volt a koporsóban? De Te megígérted nekem, Mária, hogy megérezhetem, amit Te érzel fiadat karjaidban tartva. Kérlek, add ezt meg nekem!
Letérdelt. Összekulcsolt kézzel, lehunyt szemmel ismételgette egyre. Nem követelőzve, de lelkének olyan mélységéből bugyogtatva fel a szavakat, hogy szinte maga is fájdalmat érzett tőle.
- Mi lesz most? – Megijedt, mert hirtelen valami ismeretlen érzéssugarak áradtak el szívében. Ki akarta nyitni a szemét, de nem sikerült. Testéből is mintha elsuhanna az erő. Elvágódott a kövön. Még hallotta az emberek aggódó kiáltásait: - Gyorsan, gyorsan! Hozzanak vizet, adjanak utat, vigyük ki a levegőre!
Ebben a pillanatban éles fénysugár vetődött a szoborra. Valaki felkiáltott. –Nézzék, mi történt! A Madonna arca megváltozott. Az ájult asszony vonásai láthatók rajta!
- Ez hihetetlen!
- Valóságos csoda!
Döbbent morajlás, ámulat…
Mire távolabbról is oda értek az emberek, a Fájdalmas Anya arca a régi volt, az ájult asszony pedig halott.


+ 2
+ 0