blockish
blockish
Sisina PDF Nyomtatás E-mail

Képzeld el szép Dianát bátor katonának,
átvág az erdőkön, fölborzol cserjéseket,
hajába tép a szél, és részeg zaja árad,
gyönyörű, s nem győzi le pazar lovas-sereg!

Láthattad Theroigne-t, szerelme az ölés,
Élvezte, hogy támadnak a mezítlábasok.
Arca és a szeme tűz, megjátszott színlelés,
S karddal kezében félték királyi grádicsok?

Ilyen példa Sisina is! De szelíd harcos,
Egy irgalmas kedves lélek, sohasem gyilkos;
Bátorsága lőpor s őrült dobpergés zaja,

De esdeklő kérvényre a fegyvert leteszi,
S mindig kitárul lángoló szíve ajtaja,
És ki méltó rá, kelyhébe folynak könnyei.

Ford: Németh Dezső

Sisina: ezt a nevet Baudelaire adta egy olasz barátnőjének Mme Sabatiernek, Elisa Nieri (vagy Neri, vagy Guerri), ez a név fejezi ki szimpátiáját az olasz forradalmárokkal, amit mellékesen Orsini vezetett. Azonosítják Felix gróffal, aki merényletet követett el III. Napoleon császár ellen, szül. Meldolában (Forli) 1819. s vérpadon végzi életét 1858 márc. 13. Jogot végzett s azután 1844. részt vett a Bandiera-testvérek összeesküvésében, amiért élethossziglani gályarabságra itélték. 1846. kegyelmet kapott; de már 1854. újabb forradalmi mozgalmakban szerepelt, mire Angolországba menekült, ahol nyelvtanítással foglalkozott. Itt készítette elő az 1858 jan. 14. Párisban végrehajtott merényletet III. Napoleon, mint az olasz szabadságnak árulója ellen, és bombáival intette az emigrációban elvállalt kötelezettségeire. Másnap elfogták és aztán halálra ítélték. A börtönből megható levelet intézett a császárhoz, akit arra kért, hogy Olaszország felszabadításáról meg ne feledkezzék.


+ 4
+ 0