blockish
blockish
Álomsziget PDF Nyomtatás E-mail

(Dreamland)

Egy úton mely vad és sötét,
Sok gonosz szellem kísért,
Hol Éjjel nevű eidolon
Ül fenn egy fekete trónon,
De átjöttem hajón nem rég
Egy szigetről, mely meseszép.
Át vad szellemföldeken,
Túl- időn, s tengeren.

Mérhetetlen - völgyek s vizek
Sok titán-fa, s barlang, s üreg,
Torz alakok, s senki sem tudja,
Mit rejtenek ködbe vonva;
S elnyelnek bukó hegyeket
A parttalan mély tengerek;
Sok hullámuk fönt háborog,
Egek parazsára csorog;
S végtelenbe nyúló tavak,
Halottak és magányosak;
Állóvizükre hó szitál –
Vacog lengő liliomszál.

Így szerteszórva a tavak
Halottak és magányosak,
Komor vizükre hó szitál –
vacog lengő liliomszál.
Hegyek, folyók közelében
Zúgnak alázatos mélyen, -
Köd erdőben - köd mocsárban
Varangy, gőte-hallgatás van,
Rút kistavak és pocsolyák
Lehangoló vámpírtanyák, -
Minden helyen gonosz terem,
Minden zugban búsfélelem;
Az utas itt döbbenten áll
Emlékei árnyainál,
Elrejtett múltból sóhajok;
Jönnek elő régi bajok –
A fehér leples sok barát
Kínban sírba - égbe szállt.

Kiknek szíve jajjal tele
Ez a nyugalom szigete.
Lelkük árnya itt elszálló;
Oh, ez, ez egy Eldorádó!
De az utas útja során
Nézelődni sem mer talán!
Sosem tárul az a rejtély
Mit az ember vakon szemlél;
Királyi jog megtiltotta
Nem nézhet rá a szem bokra.
Így az utas búsan látja
Sötétszemüvegen álma.

Egy úton mely vad és sötét,
Sok gonosz szellem kísért,
Hol Éjjel nevű eidolon
Ül fenn egy fekete Trónon,
Nem rég hagytam ott e helyet,
A ködös Thule szigetet.

Fordította: Németh Dezső

Az Eidolon fantomot vagy szellemet jelent. Az ó-görög irodalomban többes száma eidola: kísértetekre is utal. Teozófiai kettős asztrális jelentése perispirit vagy kamarupa. Kissé elnagyolva, perespirit a finom test lelke, mely e felfogásban az agyhoz csatlakozik, a kamarupa (szanszkritból fordítva) érzéki kielégülést, esztétikai élvezetet jelent. Homérosz fogalma a Trójai háború kapcsán, hogy Heléna élt a halála után… bár Euripidész trójai munkáiban állítja, hogy Heléna sosem volt Trójában, csak szellemként volt jelen. Az eidolon a test párolgó képe… Walt Whitman Eidolons c. költeményét (1876) a fenti hatások ihlették.


+ 0
+ 0